ჰიბრიდული სისტემის შეკეთება

ჰიბრიდული სისტემის (hybrid system) შეკეთება/ ელემენტის შეცვლა