ფარების გასწორება – აღდგენა

ფარების გასწორება და აღდგენა, თანამედროვე ევროპული დანადგარით