საჭის მექანიზმის შეკეთება

მართვის მექანიზმის "ჰიდრავლიკის" შეკეთება და აღდგენა