საქარე მინის აღდგენა

საქარე მინის აღდგენა/შეკეთება ამერიკული პოლიმერებით