სამუხრუჭე სისტემის შეკეთება

სამუხრუჭე ცილინდრების შეკეთება, მუხრუჭის სითხის შეცვლა