ელექტროობის შეკეთება და კომპიუტერული დიაგნოსტიკა

ელექტრო მოწყობილობების შეცვლა, შეკეთება, სამონტაჟო სამუშაოები