დინამოს და სტარტერის შეკეთება

დინამოს გასასინჯი მოწინავე სტენდი