არგონით ალუმინის შედუღება, არგონის სვარკა, არგონის სამუშაოები

შედუღების სამუშაოები ალუმინზე და ფოლადზე