ამორტიზატორის შეკეთება

ამორტიზატორის დიაგნოსტირება და შეცვლა.